Troli Anda

Troli anda kosong pada masa ini

Syarat Penggunaan

Selamat datang ke laman web Andalusia Tijarah Sdn. Bhd. ("Kami," "Syarikat," atau "Andalusia Tijarah"). Sila baca terma-terma penggunaan ini ("Terma Penggunaan") dengan teliti sebelum menggunakan laman web kami di www.perlindunganumrah.com ("Laman Web"). Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju dengan Terma Penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Penggunaan ini, sila berhenti dari menggunakan Laman Web kami.

1. Penggunaan Laman Web

Anda bersetuju untuk menggunakan Laman Web ini hanya untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web ini untuk tujuan yang melanggar undang-undang atau mengganggu privasi atau hak orang lain.

2. Maklumat Peribadi

Penggunaan anda terhadap maklumat peribadi yang dikumpul melalui Laman Web ini adalah tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Sila baca Dasar Privasi kami untuk maklumat lanjut mengenai pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan maklumat peribadi anda.

3. Hak Cipta dan Hak Milik Intelek

Laman Web ini dan semua kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, logo, ikon, imej, audio, dan video adalah hak milik Andalusia Tijarah atau pemegang lesen kami. Semua hak cipta dan hak milik intelek lain yang berkaitan dengan Laman Web ini adalah milik Andalusia Tijarah atau pemegang hak.

4. Perubahan Terma Penggunaan

Kami berhak untuk mengemaskini atau mengubah Terma Penggunaan ini dari semasa ke semasa tanpa notis. Sekiranya kami membuat perubahan penting kepada Terma Penggunaan ini, kami akan memberikan notis di Laman Web ini. Sila semak Terma Penggunaan ini secara berkala untuk maklumat terkini.

5. Penamatan Akses

Kami berhak untuk menamatkan akses anda kepada Laman Web ini tanpa notis jika anda melanggar Terma Penggunaan ini atau undang-undang yang berkenaan. Penamatan akses ini boleh berlaku atas budi bicara kami.

6. Hubungan Pihak Ketiga

Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau privasi laman web pihak ketiga ini. Anda bersetuju bahawa akses dan penggunaan laman web pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri.

7. Penafian Liabiliti

Kami berusaha untuk menyediakan maklumat yang tepat dan berkualiti di Laman Web ini. Walau bagaimanapun, kami tidak membuat jaminan atau pernyataan berkenaan ketepatan, kebolehpercayaan, atau kelengkapan maklumat yang terdapat di Laman Web ini. Anda mengakui bahawa penggunaan Laman Web ini adalah atas risiko anda sendiri dan anda bersetuju bahawa Andalusia Tijarah tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan Laman Web ini.

8. Terma Lain

Terma Penggunaan ini adalah perjanjian lengkap antara anda dan Andalusia Tijarah berkenaan dengan penggunaan Laman Web ini. Terma-terma lain atau perjanjian yang berkaitan dengan perkhidmatan khas yang kami tawarkan mungkin terpakai bersamaan dengan Terma Penggunaan ini.

9. Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Terma Penggunaan ini, sila hubungi kami melalui emel di andalusia.tijarah@gmail.com atau nombor telefon di 012-262 4434.

Tarikh Berkuatkuasa: 02/10/2023

Sekian, terima kasih atas kunjungan anda ke Laman Web Andalusia Tijarah Sdn. Bhd.