Troli Anda

Troli anda kosong pada masa ini

Dasar Privasi

Dasar Privasi

Versi Terakhir: 2023/08/27 03:03:05

Selamat datang ke Dasar Privasi Andalusia Tijarah Sdn. Bhd. Kami sangat menghormati privasi anda dan bertekad untuk melindungi maklumat peribadi anda. Dasar Privasi ini menjelaskan dasar-dasar dan prosedur-prosedur kami mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pendedahan maklumat peribadi anda apabila anda bertindak balas kepada iklan-iklan kami dan bagaimana undang-undang melindungi hak privasi anda. Sila baca dengan teliti untuk memahami bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda.

Interpretasi

Kata-kata yang huruf awalnya digunakan adalah huruf besar mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat-syarat berikut. Definisi-definisi berikut mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada mereka muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

Definisi

 • Syarikat (dirujuk sebagai "Syarikat", "Kami", "Kita" atau "Kami" dalam Perjanjian ini) merujuk kepada Andalusia Tijarah Sdn. Bhd.
 • Peranti merujuk kepada mana-mana peranti yang boleh mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.
 • Data Peribadi adalah maklumat apa pun yang berkaitan dengan individu yang dikenalpasti atau boleh dikenalpasti.
 • Perkhidmatan merujuk kepada iklan, laman web, atau aplikasi.
 • Pembekal Perkhidmatan merujuk kepada mana-mana individu atau entiti undang-undang yang memproses data bagi pihak Syarikat.

Mengumpul dan Menggunakan Data Peribadi Anda

Jenis Data Yang Dikumpul

Semasa menggunakan Perkhidmatan Kami, Kami mungkin meminta anda untuk menyediakan Kami dengan maklumat peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenalpasti anda. Maklumat peribadi yang boleh dikenalpasti termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Nama pertama dan nama terakhir
 • Alamat e-mel
 • Nombor telefon
 • Butiran lokasi seperti alamat, bandar, atau negara anda
 • Sebarang data lain seperti keutamaan peribadi, keperluan, atau komen

Penggunaan Data Peribadi Anda

Syarikat boleh menggunakan Data Peribadi untuk tujuan-tujuan berikut:

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami, termasuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami.
 • Untuk menguruskan Akaun Anda: untuk menguruskan pendaftaran Anda sebagai pengguna Perkhidmatan. Data Peribadi yang anda berikan boleh memberikan anda akses kepada pelbagai fungsi Perkhidmatan yang tersedia untuk anda sebagai pengguna berdaftar.
 • Untuk pelaksanaan kontrak: pembangunan, pematuhan, dan pelaksanaan kontrak pembelian produk, barang-barang atau perkhidmatan yang anda telah beli atau kontrak lain dengan Kami melalui Perkhidmatan.
 • Untuk menghubungi Anda: Untuk menghubungi Anda melalui e-mel, panggilan telefon, SMS, atau bentuk-bentuk komunikasi elektronik lain yang setara, seperti pemberitahuan dorongan aplikasi mudah alih mengenai kemas kini atau komunikasi informatif yang berkaitan dengan fungsi, produk, atau perkhidmatan yang disewa, termasuk kemas kini keselamatan, jika perlu atau munasabah untuk pelaksanaan mereka.
 • Untuk menyediakan Anda dengan berita, tawaran istimewa, dan maklumat umum tentang barangan, perkhidmatan, dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang sudah anda beli atau tanya tentang melainkan jika Anda telah memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut.
 • Untuk menguruskan permintaan Anda: Untuk menghadiri dan menguruskan permintaan Anda kepada Kami.
 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami boleh menggunakan maklumat Anda untuk menilai atau menjalankan perniagaan, peleburan, penjualan aset Syarikat, pembiayaan, atau akuisisi semua atau sebahagian daripada perniagaan Kami kepada syarikat lain.
 • Untuk tujuan lain: Kami boleh menggunakan maklumat Anda untuk tujuan lain, seperti analisis data, mengenal pasti trend penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi kami, dan menilai dan memperbaiki Perkhidmatan kami, produk, perkhidmatan, pemasaran, dan pengalaman Anda.

Kami boleh berkongsi maklumat peribadi Anda dalam situasi-situasi berikut:

 • Dengan Pembekal Perkhidmatan: Kami boleh berkongsi maklumat peribadi Anda dengan Pembekal Perkhidmatan untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami, untuk menghubungi Anda.
 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami boleh berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi Anda dalam hubungkait dengan, atau semasa perundingan mengenai, mana-mana penggabungan, penjualan aset Syarikat, pembiayaan, atau akuisisi seluruh atau sebahagian daripada perusahaan kami kepada syarikat lain.

Keselamatan Data Peribadi Anda

Keselamatan Data Peribadi Anda adalah penting bagi Kami, tetapi ingat bahawa tiada cara penghantaran melalui Internet, atau cara penyimpanan elektronik adalah 100% selamat. Kami berusaha untuk menggunakan cara yang dapat diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi Anda, tetapi kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan Kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dioperasikan oleh Kami. Jika anda mengklik pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga tersebut. Kami sangat menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap laman web yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab atas kandungan, dasar privasi atau amalan sebarang laman web pihak ketiga atau perkhidmatan.

Perubahan dalam Dasar Privasi Ini

Kami mungkin mengemaskini Dasar Privasi Kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu Anda tentang sebarang perubahan dengan memaparkan Dasar Privasi yang baru di halaman ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan dalam Dasar Privasi ini berkuat kuasa apabila mereka dipaparkan di halaman ini.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di andalusia.tijarah@gmail.com.

Terima kasih kerana mempercayai kami untuk melindungi privasi anda.