Troli Anda

Troli anda kosong pada masa ini

Polisi Pemulangan & Bayaran Balik

POLISI PEMULANGAN DAN PENGEMBALIAN WANG

Selamat datang ke www.perlindunganumrah.com, laman web yang menawarkan perkhidmatan insurans perjalanan umrah oleh Andalusia Tijarah Sdn. Bhd. Kami berusaha untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan kami. Kami ingin menjelaskan polisi kami berkenaan dengan pemulangan dan pengembalian wang bagi perkhidmatan kami:

1. Permohonan Pemulangan dan Pengembalian Wang

  • Anda boleh memohon pemulangan atau pengembalian wang jika memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam dasar ini.

2. Tempoh Permohonan

  • Pemohonan pemulangan dan pengembalian wang mestilah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh pembelian insurans.

3. Syarat-Syarat Pemulangan dan Pengembalian Wang

  • Pemohonan pemulangan dan pengembalian wang hanya akan dipertimbangkan jika anda menghadapi keadaan berikut:

        a. Kelewatan atau gangguan perjalanan yang menyebabkan anda tidak dapat menggunakan perkhidmatan insurans sepertimana yang dirancang.

4. Dokumentasi

  • Anda perlu menyediakan bukti dokumentasi yang sah untuk menyokong pemohonan pemulangan dan pengembalian wang anda. Ini mungkin termasuk resit pembayaran pakej umrah dan laporan rasmi yang mengesahkan sebab pembatalan atau gangguan perjalanan.

5. Pemprosesan Pemulangan dan Pengembalian Wang

  • Selepas menerima pemohonan anda beserta dokumen sokongan yang diperlukan, kami akan memprosesnya dalam tempoh yang munasabah (3 minggu).

6. Keputusan Pemulangan dan Pengembalian Wang

  • Keputusan berkenaan pemulangan dan pengembalian wang akan dibuat oleh pihak kami berdasarkan dokumen dan maklumat yang diberikan.

7. Caj Pemulangan dan Pengembalian Wang

  • Sebarang caj pemulangan atau pengembalian wang adalah tertakluk kepada dasar insurans yang telah dibeli. Kami akan mengenakan caj pemprosesan yang munasabah jika pemulangan atau pengembalian wang diluluskan.

Harap maklum bahawa dasar pemulangan dan pengembalian wang ini tertakluk kepada sebarang perubahan yang mungkin dibuat oleh Andalusia Tijarah Sdn. Bhd. dari semasa ke semasa. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau perlukan penjelasan lanjut mengenai dasar ini, sila hubungi perkhidmatan pelanggan kami.

Sekian, terima kasih atas sokongan anda kepada Andalusia Tijarah Sdn. Bhd.